Maliye Bakanlığı, 2020 yılı 3. çeyreği için Özbekistan devlet borcu dinamiklerine ilişkin rapor yayınladı

11 Aralık 2020

Maliye Bakanlığı, 2020 yılı 3. çeyreği için Özbekistan devlet borcu dinamiklerine ilişkin rapor yayınladı. Buna göre, 1 Ekim 2020 itibarıyla Özbekistan adına ve garantisi altında çekilen kredilerin bakiyesi 20,8 milyar dolar eşdeğeri veya gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %36,8'ini oluşturdu. İlk hesaplamalara göre, 2020 yılının ilk 9 ayında devlet dış borcu 2,8 milyar dolara veya yılın başına göre %18 artmış olup, 18,5 milyar dolara veya gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %32,8'ine ulaşmıştır. Bundan:
- Devlet adına çekilen dış borç – 12,7 milyar dolar;
- Devlet garantili dış borç – 5,8 milyar dolardır.
Özbekistan'ın uluslararası finans kuruluşlarından çektiği dış borç portföyü ise 8,9 milyar doları oluşturmuş olup bu krediler uzun vade (30 yıla kadar) ve imtiyazlı faiz oranları ile sağlanmaktadır. Özellikle, ülkenin dış borcunun büyük kısmını Asya Kalkınma Bankası (4,5 milyar dolar), Dünya Bankası (3,1 milyar dolar) ve İslam Kalkınma Bankası (0,9 milyar dolar) oluşturmaktadır. Ayrıca belirtilmeli ki kamu dış borç kaynaklarının çeşitlendirilmesi sağlanmış olup yabancı devlet mali kurumlarının payı, kamu dış borcunun %46,3'üne denk gelmektedir.
Kamu dış borcu esas olarak altyapı, sanayi ve tarım projelerine yöneliktir. Özellikle 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle toplam kamu dış borcunun %14,7'si veya 2,7 milyar dolar enerji sektörüne, %13,8 veya 2,6 milyar dolar elektrik enerjisi sektörüne, %12,6 veya 2,3 milyar dolar ulaştırma ve ulaşım altyapısı sektörüne, %10,5 veya 2 milyar dolar konut ve toplumsal hizmetlere yönlendirilmiştir.
Ön hesaplamalara göre, ülkenin 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde iç borcu yılın başından itibaren 0,2 milyar dolar artmış olup, 1 Ekim 2020 itibariyle bakiye 2,3 milyar doları oluşturmuştur. Bundan:
- Devlet adına çekilen iç borç (devlet tahvilleri) - 0,4 milyar dolar;
- Devlet garantili iç borç - 1.9 milyar dolardır. (Kun.uz)