Ticari kuruluşların (işletmelerin) devlet kaydına alınmasında neler değişti?

14 Aralık 2020

2 Aralık 2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ticari işletmelerin devlet tescili prosedürüne ilişkin Yönetmelikte değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Karar, açıklandıktan üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Norma'ya göre, Yönetmeliğin 19. maddesine aşağıdaki paragraflar eklenmiştir, buna göre:
- Bankalar, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin legalize edilmesiyle mücadeleye ilişkin mali önlemler geliştirme grubunun taleplerinden yola çıkarak, başvuranın kimliğinin uzaktan tespit edilmesi için gerekli olan koşullar mevcut olduğunda, kurucuları Özbekistan'da ikamet eden tüzel kişiler ve bireysel girişimcilerin devlet tescili sürecinde, ulusal ve yabancı para cinsinden banka hesabını uzaktan açabilir;
- Banka hesabı, sisteme yerleştirilen banka hesabının sözleşme teklifini kabul etme yoluyla açılır.
- 40. Madde’ye, yeniden tescilin reddedilmesine ilişkin aşağıdaki gerekçeler eklenmiştir:

  • bir tüzel kişiliğin adres değişikliği ile bağlantılı olarak yeniden kayıt olması durumunda  BHM'nin 300 katından fazla vergi borcunun olması veya malların satış veya ithalat hacminin vergi beyannamesine eksik yansıtılması, ayrıca vergi beyannamelerinin zamanında sunulmaması;
  • hissenin başka bir kişiye devri ile bağlantılı olarak yeniden kayıt olması durumunda, kurucunun kurucular listesini değiştirmeyi kabul etmemesi.

Buna karşılık, 41. Madde’deki yabancı yatırımlı bir işletmenin devlet tescilini ve yeniden tescilini reddetmek için dayanak (yabancı yatırımlı işletme kurucuları içerisinde yabancı tüzel kişiliğin olmaması) yeni versiyonda mevcut değildir. (Kun.uz)