Hükümet Kararı: Bazı işletmelere vergileri erteleme veya taksitle ödeme imkanı verilecek

14 Aralık 2020

Yerel devlet yönetimi organlarına vergi mükelleflerinin vergi ödeme müddetlerini değiştirme yetkisinin verilmesine ilişkin Hükümet kararı kabul edildi.
Bu kararla onaylanan Yönetmelikte, yerel devlet yönetimi organları tarafından mülk vergisi, arazi vergisi, su kullanım vergisi ve ciro vergisinin ertelenmesi veya taksitlendirilmesi prosedürü belirlenmiştir.
Prosedüre göre, vergi mükellefi, vergilerin ödenmesi için son tarihi değiştirmek için yerel devlet yetkilisine başvurur. Karakalpakistan Cumhuriyeti Jokorgu Kenesh'i, vilayetler ve Taşkent şehri Milletvekilleri Konseyleri (yetkili organ), vergilerin ertelenmesi veya taksitlendirilmesi imkanının verilmesi veya reddedilmesine ilişkin taslak kararın sunulduğu tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili kararı kabul edecektir.
Karar, vergilerin ödenmesi için son tarihlerin değiştirilmesini öngörüyorsa:
- erteleme veya taksitle ödeme imkanı verilen vergi türü (türleri);
- borç miktarı; - erteleme veya taksitle ödeme imkanı verilen vergi türü (türleri) için son tarih;
- borç tutarı ile tahakkuk eden faizlerin ödenmesi prosedürü ve son tarihleri yansıtan kararın bir örneği, hakimiyetler tarafından bu kararın kabul edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde ilgilinin kayıtlı olduğu yerdeki vergi dairesine ve ilgiliye gönderilir.
Yönetmeliğe göre, mevsimsel niteliğe sahip olan aşağıdaki sektörler ve faaliyet türlerine, vergi ödeme sürelerini değiştirme imkanının verileceği öngörülmüştür:
- Tarım sektörü;
-Balıkçılık sektörü;
- İnşaat malzemeleri sektörü;
- Yağ-peynir ve süt (süt konserveleri üretimi hariç) sektörü;
- Bira üretimi sektörü;
- Şarap üretimi sektörü;
- Pamuk temizleme sektörü;
-Azot sektörü;
- Sağlık ve dinlenme tesisleri sektörü;
- Isı tedarik sektörü. (Kun.uz)