Özbekistan, Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Sözleşmeye katılacak

06 Aralık 2020

Ali Meclis Yasama Odası’nda Devlet Gümrük Komitesi tarafından sunulan “Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye (Kyoto, 18 Mayıs 1973, 26 Haziran 1999 tarihindeki değişiklikler ile) katılmak hakkında” kanun tasarısı muhakeme edildi.
Sözleşme, Dünya Gümrük Örgütü tarafından geliştirilmiş ve 3 Şubat 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 8. Maddesine göre, bu uluslararası antlaşmanın devletlerin katılımına açık olduğu belirlenmiştir.
Kun.uz muhabirine göre söz konusu kanun tasarısı, Özbekistan Cumhuriyeti'nin "E" Özel Eki (Transit) 3. Bölümü (malların kabotajla taşınması) haricinde, Sözleşmenin tüm ek ve bölümlerini kabul edeceğini öngörüyor.
Sözleşme, kendisine üye devletlere kendi ulusal mevzuatlarında gümrükleme sürecini basit, açık ve öngörülebilir kurallar temelinde oluşturma yükümlülüğü getirmektedir.
Kyoto Sözleşmesi'ne göre, gümrük mevzuatının basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması şu yollarla sağlanabilir:
- Gümrük idareleri faaliyetlerinin şeffaflığını ve öngörülebilirliğini sağlamak; 
- Mal beyanı ve belgelerin takip edilmesi için prosedürlerin basitleştirilmesi ve sistematik hale getirilmesi;
- Yetkili kuruluşlar için gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi;
- Gümrük idarelerinin faaliyetlerinde bilişim teknolojisinin maksimum kullanımını sağlamak;
- Kural ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için gümrük kontrolünün en aza indirilmesi;
- Gümrük kontrolünde risk yönetim sistemi ve denetim kontrolünün uygulanması;
- Diğer sınır kontrol organlarıyla işbirliği içinde faaliyetler yürütmek;
- Dış ticaret katılımcıları ile işbirliği ilişkileri kurmak vb.
Gümrük Komitesine göre, Kyoto Sözleşmesine katılımın gerçekleşmesi Özbekistan'ın "Doing Business" ve nakliye ve lojistik hizmetlerini değerlendirme endekslerindeki (LPI) derecelerinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. (Kun.uz)