İşsizlik yüzde 11,1’e düştü

15 Kasım 2020

İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı basın hizmetinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan’da Ocak-Eylül döneminde işsizlik oranı yüzde 11,1 ile yılın ilk yarısına göre yüzde 2,1 daha az oldu. Eylül ayında, İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı İstihdam ve İşi Koruma Bilim Merkezi, ülkenin 108 il ve ilçesinde bir kamuoyu araştırması yaptı. Anket, 490 özerk organı, 4,9 bin ev ve 26 bin vatandaşı kapsamaktadır. Ocak-Eylül 2020’de işgücü kaynağı sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %100,7 veya 135,5 bin kişi artarak 19 milyon 121,3 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilen kişi sayısı, yılın ilk yarısına göre %3,7 (468,5 bin kişi) artarak 13 milyon 205,2 bin kişiye ulaştı. Ocak-Eylül döneminde resmi sektörde istihdam edilen kişi sayısı Ocak-Haziran ayına göre %1,7 veya 92,6 bin kişi artarak 5 milyon 673,8 bin kişi oldu. Kayıt dışı sektörde istihdam edilen kişi sayısı bu yıl Ocak-Haziran dönemine göre %9,9 artarak 5 milyon 618,8 bin kişi oldu. Bunun başlıca nedeni, ülkeyi terk eden göçmen işçilerinin yurtiçi işgücü piyasasına dönmesi ve tarımda mevsimlik işlerde çalışan insan sayısındaki artıştır. Ülkeyi çalışmak için terk edenlerin sayısı 1 milyon 912,6 bin kişi olarak gerçekleşti, bu da 128,3 bin kişi veya Ocak-Haziran ayına göre %6,3 daha azdır. Araştırmaya göre, toplam çalışma ihtiyacı olan kişi sayısı 1 milyon 642,5 bin kişi oldu. Ekonomik olarak aktif nüfus içinde işsizlik oranı %11,1 oldu. 16-30 yaş grubundakiler arasında işsizlik oranı %17,1, kadınlar arasında işsizlik oranı %14,7 oldu. Ocak-Eylül döneminde Özbekistan’ın ekonomik faal olmayan nüfusu yılın ilk yarısına göre %3 veya 130,3 bin kişi azalarak 4 milyon 273,6 bin kişi oldu. Yılın ilk 9 ayında ilçe ve il istihdam merkezlerine başvuran 910.201 vatandaşa hizmet verildi. Başvuranların 243.946’sı istihdam edilmiş, 500.449’u bayındırlık işlerinde görev almış, 25.384’üne işsiz meslek eğitimi verilmiş, 45.036’sına işsizlik yardımı ve 38.002’sine istihdam danışmanlığı sağlanmıştır. Ayrıca, İstihdam Teşvik Fonu’ndan sağlanan desteklerle 30.827 aile özel çiftliklerde istihdam edilmiş, 19.174 kişi tarım, dikim ve el sanatları kooperatiflerinde istihdam edilmiş ve 7.383 kişi girişimciliğe dahil olmuştur. (Gazeta.uz)