Muhasebe Odası: 2021'de Özbekistan’ın reel ekonomik büyümesinin %5,1 olması bekleniyor

20 Kasım 2020

Muhasebe Odası’nın "Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2021 Devlet Bütçesi Hakkında"ki kanun taslağı ve 2021 Bütçesi ile ilgili raporu duyuruldu. Buna göre 2021 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın 688 trilyon 936,1 milyar sum veya 63,2 milyar dolara, kişi başına gelirin ise 19,7 milyon sum veya 1,8 bin dolara ulaşması bekleniyor.
Muhasebe Odası'nın raporunda: “2021'de reel büyüme oranı %5,1 olarak tahmin ediliyor. Öngörülen GSYİH yapısına bakıldığında, sanayinin toplam katma değeri 627 trilyon 257,9 milyar sum (GSYİH'nın %91'i), ürünler ve ihracat-ithalat operasyonlarından elde edilen net vergi gelirleri ise 61 trilyon 678,1 milyar sumu (%9) oluşturmaktadır” ifadeleri yer almaktadır.
Sektörel dağılıma göre en büyük katma değer paylarının ise hizmetler (%32,3), sanayi (%25,6), inşaat (%6,5) ve tarım, ormancılık ve balıkçılık (%26,6) şeklinde gerçekleşeceği kaydedilmiştir.(Kun.uz)