Özbekistan Avrupa Birliğine malların gümrük vergisiz ihracatı için yeni imtiyazlar elde etti

02 Aralık 2020

Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı basın servisinin haberine göre, 30 Kasım 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu, Özbekistan’ın GSP+ tercihler sisteminin ana yararlanıcısı (plus beneficial) statüsünü almaya dair yaptığı başvurusuna ilişkin süresinden önce olumlu yönde karar aldı. Bu sayede, Özbekistan’dan Avrupa Birliğine gümrük vergisiz ihracat ikiye katlanacaktır. İlgili belge AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından imzalandı.
Haberde, "Karar, Avrupa Komisyonu izleme (monitoring) gruplarının Özbekistan'ın insan haklarını koruma, çalışma standartlarına uyma, çevreyi koruma ve verimli yönetim alanlarındaki 27 uluslararası sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirdiği konusundaki raporlarına dayanılarak alındı" denilmektedir.
Prosedüre uygun olarak, karar incelenmek ve onaylanmak üzere Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Parlamentosu'na sunulacaktır. Karar onaylandığında, Özbek üreticiler ve ihracatçılar ürünlerini Avrupa pazarına ihraç ederken tek taraflı tarife imtiyazlarından yararlanabileceklerdir. Bu, Özbek üreticilerin AB'ye ihraç edebileceği ürün pozisyonları sayısını 6.200'e çıkaracak olup bu rakam şimdiki sayının iki kat fazlasıdır. Halihazırda Özbekistan, temel GSP sistemini kullanmakta olup AB'ye 3.000 ürün pozisyonunu gümrük vergisiz ve 3.200 ürün pozisyonunu da indirimli oranlarla ihraç etmektedir. (Gazeta.uz)