Özbekistan’da yeni gümrük vergisi oranları belirlendi

11 Kasım 2020

Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi basın hizmetinden yapılan açıklamada Özbekistan Bakanlar Kurulu tarafından yeni gümrük işlem ücretlerinin belirlendiği bildirildi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek olup mezkur tarifelerin belirlenmesinde Dünya Ticaret Örgütü gereklerinin dikkate alındığı kaydedilmekte. Halihazırda yürürlükte olan mevcut gümrük işlem ücretleri, Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 1999 tarih ve 204 sayılı “Gümrük işlem ücretleri hakkında”ki Kararı ile onaylanmıştı; söz konusu Karar’da 19 tür işlem ücreti bulunmakta idi. Çoğunluğu yüzde olarak belirlenen işlem ücretleri, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması şartlarını karşılamıyordu. Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’na uyum sağlamak üzere Bakanlar Kurulu “Gümrük işlem ücretlerinin onaylanması hakkında”ki Karar’ı onayladı. Karar’da DTÖ ve diğer yabancı ülkelerin en iyi uygulamaları dikkate alınarak gümrük işlem ücretleri belirlendi. Buna ek olarak, DTÖ ve Dünya Gümrük Örgütü’nün temel gerekliliklerinden biri, gümrük işlem ücretlerinin yalnızca gümrük yetkilileri tarafından yapılan masrafların geri ödenmesi temelinde belirlenmesi gerektiğidir. Karar ile:
• Gümrük işlem ücretleri türü 20’den 12’ye düşürüldü (3 tür yeni eklendi, 11 tür kaldırıldı);
• Tüm gümrük işlem ücretleri temel hesaplama tutarına göre sabitlendi;
• İhracatı desteklemek amacıyla, “ihracat” gümrük rejimi altındaki malların gümrükleme ücreti ortalama %35 düşürüldü; (Örneğin, eski haliyle, 1 milyon dolarlık mal ihracat gümrük işlem ücreti 10 milyon Sum (bin dolar) idi. Yeni tarifeyegöre ise 5,6 milyon Sum (560 dolar) olacak. Böylece ihracatçılara 27 milyar Sum’luk indirim yapılması öngörülmektedir)
• Gümrük idaresini iyileştirmek amacıyla, kişisel kullanım için getirilen malların gümrük vergilerinden muaf olan seviyesi aşıldığında belirlenen gümrük işlem ücretleri düşürülmektedir; (Örneğin, eski usulde, bireyler tarafından ithal edilen fazla mallara % 0,2’lik (ancak en az 25 ABD Doları) gümrük işlem ücreti uygulanmıştır. Özellikle, bireyler kişisel kullanım için demiryolu ile 1.200 dolar değerinde mal ithal ettiklerinde, 200 doların gümrük vergilerine tabi olan kısmı için 25 dolar (yüzde 12,5) ödeniyordu. Şimdi ise yeni uygulamaya göre 5,5 dolar ödenecektir (THT’ının yüzde 25’i))
• Gümrük kontrolü altında taşınan malların teslim şartlarına uyulmamasından kaynaklanan idari sorumluluk yerine, mali bir önlem olarak temel hesaplama tutarına eşit bir gümrük ücreti getirildi.
Devlet Gümrük Komitesi’ne göre, bu kararın pratikte uygulanması, gümrük idaresini basitleştirecek ve şeffaflığı artıracak, sınır kontrol noktalarında daha hızlı hareket için fırsat oluşturacak, başta ihracatçılar olmak üzere dış ekonomik faaliyete katılanlar için elverişli koşullar yaratacaktır. (Qalampir.uz)