Taşkent şehir hakimi 500 milyon dolarlık Eurobond çıkaracaklarını açıkladı

15 Kasım 2020

6 Kasım’da Cumhurbaşkanı’nın başkanlık ettiği bir toplantıda Taşkent hakimi Jahongir Artikhodjaev, Taşkent şehir yönetimi olarak borç piyasasında 500 milyon dolarlık Eurobond çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Taşkent şehir hakimi Jahongir Artikhodjaev Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’e “Eurobond’lara ilişkin olarak şehrin bir “Fitch” derecesi var. Ona 500 milyon dolar vereceğim. İzin verirseniz 100 milyon dolarını hastanelerde kullanabiliriz” dedi. Aynı zamanda, bütçe mevzuatına göre (Madde 142), Özbekistan şehirleri ve bölgeleri, iç veya dış piyasalarda borç alınan fonları çekme hakkına sahip değildir. Ancak, Cumhurbaşkanlığının PF-5515 sayılı Kararnamesi ile Taşkent şehrine münhasıran yerel tahvil ihraç etme hakkı verilmiştir. Eurobond’lar dış pazarlara erişim sağlar. Yani başkentin belediye başkanı, sermaye tahvili veya ticari kuruluşların hisse senetleri şeklinde menkul kıymetler ihraç ederek kendi kendini finanse eden yatırım projeleri için halkın kullanılmayan fonlarını çekebilir. Maliye bakanlığı, Taşkent şehir hakimiyetinin tahvil ihraç etme planlarından haberdar olmadığını söyledi. Maliye Bakanlığı, kurumsal (banka) borç yükümlülüklerinin ihracı da dahil olmak üzere, ülke borçlanmasına ilişkin tüm işlemleri kontrol etmeye yetkili kurum sayılıyor. Haziran 2019’da, uluslararası derecelendirme kuruluşu “Fitch Ratings”, Taşkent’i uzun vadeli yabancı ve yerel para notuna göre derecelendirdi ve istikrarlı bir tahminle “BB-” notu verdi. Ajans, Haziran 2020’de bu notu tekrarladı. Şehir ayrıca borç yükü konusunda “aa” sürdürülebilirlik derecesi aldı. Borç senedi ihraç edenin temerrüt notuna ilişkin şehir raporlarının yetersiz uygulaması ve şeffaflık düzeyi nedeniyle, bağımsız kredi notunun bir puan altında ve uluslararası standartların gerisinde bir “bb” notu almıştır. “Fitch” Taşkent şehrini, borcun her yıl nakit olarak geri ödenmesi maliyetini karşıladığı için “B” Tipi uluslararası bir kuruluş olarak sınıflandırmıştır. Özbekistan’daki alt ulusal kuruluşların, garantiler yanı sıra, bütçeler arası krediler dışında kredi vermeleri yasaklanmıştır. Taşkent’in doğrudan borcu olmamasına rağmen, şehir yatırım projelerini finanse etmek için devlete ait şirketlerden borç alıyor ve bu şirketlerin borçlarını geri ödemelerine yardımcı oluyor. Raporda, borcun büyük bir kısmının yabancı para cinsinden olduğu ve bu durumun, ulusal para birimindeki dalgalanma nedeniyle şehri önemli bir kur riskine maruz bıraktığı belirtilmekte. (Gazeta.uz)