Timur İşmetov: Önümüzdeki yıldan itibaren devletin mali denetimi derinden değişecek

16 Kasım 2020

Başsavcı Nigmatilla Yuldashev başkanlığında düzenlenen idarelerarası yolsuzluk komisyonu toplantısında, mali denetim organlarının faaliyetleri sert bir şekilde eleştirildi. Toplantı sırasında Yuldashev, bütçe fonlarının yağmalanması vakalarına dair bilgiler verdi. Maliye organları yetkilileri, başsavcının eleştirilerine tepki gösterdi.
Yuldaşev’in bildirdiğine göre, son iki yılda ülkede 371 milyar Sum bütçe fonunun yağmalandığı kaydedilmiş olup, bu eylemlerden ötürü 2 bin 477 kişi yargılanmıştır. Bu tür vakalar esas olarak inşaat, tarım, su yönetimi, bankacılık, enerji, eğitim ve sağlık sektörlerinde gerçekleşmiştir.
Bütçe fonlarının rasyonel dağıtımı ve hedefe uygun şekilde kullanımı üzerindeki devlet denetiminden sorumlu mali organların görevlerini tam olarak yerine getirmediklerini vurgulayan Yuldaşev, son iki yılda 41 adet maliye görevlisinin yolsuzluk ve suistimalden yargılandığını bildirdi. Bu organlar tarafından, belirlenmiş kanun ihlali vakalarını gizlemek, teftiş yapmamak, bütçeden tahsis edilen fonları zamanında transfer etmemek, ayrıca devlet birimlerini belirleme sürecinde suistimaller yapmak gibi eylemler gerçekleştirilmektedir. Yuldashev'e göre en önemli ve endişe verici olan durum ise bütçe denetiminden sorumlu bakanlık sisteminde bile bütçe fonlarının açıkça yağmalanıyor olmasıdır.
Bu konularla ilgili olarak Maliye Bakanı Timur Ishmetov açıklamalarda bulundu. Devlet mali denetim sisteminin etkinlik ve verimliliğinin yetersiz olduğuna inandığını dile getirdi: “Bu bağlamda, Maliye Bakanlığı tarafından "Devletin Mali Denetimi hakkında" kanun geliştirilmiştir. Dürüst olmak gerekirse, bu kanun geliştirilerek ilk olarak bu sene başında hükümete sunuldu. Ancak, son şartlara, genel olarak uygunluk kontrolünün tesis edilmesine ve yolsuzlukla mücadelede belirlenen taleplerden yola çıkarak yasanın revize edilmesine karar verildi. Şu anda söz konusu kanun, Muhasebe Odası ile birlikte yeniden değerlendiriliyor. Bunun için ilgili uluslararası finans kuruluşlarından uzmanlar davet edildi. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu uzmanlarıyla genel olarak ülkede devletin mali denetimini radikal bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kararına varıldı ve bu yılın sonuna kadar söz konusu yasayı yeniden geliştirmeyi planlıyoruz.
Yukarıda belirtilen eksiklikleri önlemek için Maliye Bakanlığı tarafından bir takım uygulamalı önlemler de alınmıştır. Bütçe kuruluşları için otomasyon konusunda yeni interaktif hizmetler başlatıldı. Devlet bütçesini uygulama sürecini daha da otomatikleştirmek, bütçe kuruluşları ile mali organlar arasında elektronik rapor alışverişini ve kağıt belgelerinin kademeli olarak terk edilmesini sağlamak için çalışmalar devam etmektedir. (Kun.uz)