TOBB ETÜ Taşkent: Küresel sisteme entegre bir üniversite

11 Kasım 2020

Türk Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Şubesi, girişimcilik alanında yüksek nitelikli personel yetiştirmektedir. Sektörün artan kalifiye uzman ihtiyacı, ekonominin yoğun gelişimi için yenilikçi düşünceye sahip personel yetiştirme ihtiyacını belirlemektedir. Modern dünyada, insan sermayesi yüksek olan ülkeler rekabet avantajı elde etmektedir. Çünkü bu ülkeler işletmelere ve yatırımcılara üst düzey uzmanlar sunabilirler. Eğitim ekonomik büyümenin temeli olduğundan burada eğitim sistemi ile yeni ekonominin ihtiyaçları arasındaki bağlantıyı görebilirsiniz. Bu sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek üniversitelerden biri de Türkiye Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Taşkent’teki şubesidir.
Nasıl başladı: Türk üniversitesi açma girişimi ilk olarak, anlaşmaların uygulanması kapsamında Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Şubat 2020’de Türkiye’ye yaptığı ziyarette duyuruldu. Anlaşma, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalandı. 17 Haziran’da Bakanlar Kurulu, Taşkent’te Türk Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin bir şubesinin kurulmasına ilişkin 389 sayılı kararı kabul etti. Amaç, Özbekistan’ın eğitim potansiyelini güçlendirmek ve uluslararası eğitim standartlarına dayalı olarak girişimcilik alanında yüksek nitelikli personelin eğitimini iyileştirmektir.
Türkiye Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TOBB ETÜ şubesinin özelliği: TOBB ETÜ, güçlü bir eğitim kadrosu ile birlikte Ankara’da 2003 yılında faaliyete geçti. TOBB ETÜ, girişimcileri bireysellik ve uluslararası iş deneyimi konusunda eğiten bir üniversite olarak kurulmuştur. TOBB ETÜ Taşkent 2020-2021 akademik yılında, “Uluslararası İşletme ve Girişimcilik” ve “ETicaret ve Teknoloji Yönetimi” isimli iki lisans alanında ilk öğrencilerini kabul etti. Öğrenciler uluslararası eğitim standartlarına göre eğitilir. Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sürecine yüksek nitelikli yabancı öğretmenler katılacaktır. Programın amacı, öğrencilere lisans derecesi almadan önce Türkiye’de veya yurtdışındaki şirketlerde iş sağlamaktır. Üniversite, stratejik hedeflerine dayanarak, üretim işletmeleri ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Ayrıca öğrenciler, eğitim dönemlerinin birinde Türkiye’de eğitim alma fırsatına sahiptir. Bu sayede, Ankara’daki TOBB ETÜ Üniversitesi’nin faaliyetlerini, önde gelen yabancı girişimleri tanıyabilir ve staj yapabilirler. Taşkent şubesinde, ücretli sözleşmeli ve İngilizce tam zamanlı eğitim verilmektedir. Müfredat ve programlar Ankara’da bulunan TOBB ETÜ ile aynıdır. Eğitim süresi dört yıldır. Müfredatın ek bir özelliği, akademik yılın sonbahar, ilkbahar ve yaz olmak üzere üç dönemden oluşmasıdır. Eğitim süreci kredili modüler eğitim sistemine göre düzenlenir. Öğrenciler ayrıca ikinci bir yabancı dili de öğrenebilirler: Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince. Mezun olduktan sonra mezunlar Özbekistan ve Türkiye’de tanınan uluslararası bir diploma alırlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası üstün yetenekli öğrenciler için bazı fayda ve tercihler tahsis etmiştir. Öğrenciler, girişimcilik inisiyatiflerinin uygulanmasına yönelik yasal, ekonomik ve sosyal koşullarla tanışmak için Ticaret Odası'nın faaliyetlerine de katılabilir. İş dünyası ile kamu otoriteleri ve idare arasındaki ortaklıkların geliştirilmesine katılmanın yanı sıra girişimcilik faaliyetlerinde deneyim kazanmayı öğrenebilir. TOBB ETÜ Taşkent’in temel amacı, Özbekistan gençlerine uluslararası işgücü piyasası gereksinimlerini karşılayan yüksek nitelikli personel olma fırsatı sağlamaktır. (Spot.uz)