AB Projeleri

30 Ağustos 2018

AB müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanması amacıyla alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için projeler aracılığıyla mali kaynak sağlayan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülen projelere ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. 

Sona Eren Projeler
Devam Eden Projeler