Gümrük Birliğinin Güncelleme Süreci

04 Ekim 2019

Gümrük Birliği Neden Güncelleniyor?

Gümrük Birliği, ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliği öncesinde geçiş dönemi düzenlemesi olarak yürürlüğe konulmuştur. Bununla birlikte, Gümrük Birliği, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifinin hala netleşmemiş olması sonucunda öngörülenden daha uzun süre yürürlükte kalmış ve ülkemiz açısından sistemik sorunlar ihtiva eden bir ortaklık ilişkisine dönüşmüştür. Bugün, (... devamı için tıklayınız. )

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Sürecinde Gerçekleştirilen Çalışmalar

Konuya ilişkin resmi müzakerelere başlanmadan önce taraflarca etki analizi çalışması, iç istişare ve onay süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında ülkemizce gerekli hazırlıklar kapsamında ilgili Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile iç istişare süreci sürdürülmektedir. Bu kapsamda ilgili kamu kurumlarıyla konu bazlı gerçekleştirilen toplantılar için tıklayınız.

Ayrıca, kamuoyunun sürece ilişkin bilgilendirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar için tıklayınız.

Diğer taraftan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ülkemiz üzerindeki olası etkilerini incelemek üzere bağımsız bir araştırma kuruluşuna yaptırılan etki analizi çalışması tamamlanmıştır. Anılan çalışmaya ilişkin basın bildirisi için lütfen tıklayınız.

Görüş Bildirme Formları

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin başlatılan çalışmada kullanılmak üzere tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine yönelik olarak hazırlanan genel nitelikli görüş bildirme formu ile hizmetler ve kamu alımları konularına ilişkin olarak hazırlanan formlara ulaşmak için ilgili başlığa tıklayınız.


1-    Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Konusunda Genel Görüş Bildirme Formu
2-    Hizmet Sunumu ve İş Kurma Serbestisinin Sağlanması Hakkında Görüş Bildirme Formu
3-    Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu