Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Adaylık Süreci

15 Şubat 2023

10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve toplantısı, Türkiye-AB ilişkileri bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Helsinki’de Türkiye'ye resmi olarak adaylık statüsü verilmiş ve Türkiye’nin diğer aday ülkelerle eşit şart ve kriterlerle değerlendirilmesi karara bağlanmıştır.

3 Ekim 2005 tarihinde resmi müzakere süreci başlamıştır. Hâlihazırda, 30 Haziran 2016 tarihinde müzakereye açılan 33 No’lu “Mali ve Bütçesel Hükümler” faslı dâhil, İşletmeler ve Sanayi Politikası, İstatistik, Bilim ve Araştırma, Mali Kontrol, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Trans-Avrupa Ağları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilgi Toplumu ve Medya, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Vergilendirme, Çevre, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu ve Ekonomik ve Parasal Politika olmak üzere 16 fasılda müzakereler başlatılmış, Bilim ve Araştırma faslı 2006 yılı Haziran ayında geçici olarak kapatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

İlerleme Raporu ve Strateji Belgeleri