Türkiye-AB Mali İlişkiler

30 Ağustos 2018

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerin gerek iç ekonomik ve sosyal gelişmelerine destek olmak gerekse ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla hibe ya da kredi şeklinde çeşitli mali yardımlarda bulunmaktadır. AB, 2007 – 2013 yıllarına ait bütçe döneminden itibaren aday ülkelere sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe giderek aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirmiştir.

1999 yılında adaylık statüsünün tanınmasını takiben ülkemiz de AB’nin hibe nitelikli fonlarından IPA çerçevesi altında yararlanmaya başlamıştır. IPA kapsamında ülkemize, AB müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanması amacıyla alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için projeler aracılığıyla mali kaynak sunmaktadır. AB yardımlarına ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. 

 

AB Mali ve Teknik Destekleri
Proje Hazırlanırken Faydalanılacak Belgeler
2007-2013 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II)
Türkiye-AB Mali İlişkleri Tarihçesi ve Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizması
Türkiye-AB Mali İlişkiler Sunumu