Odalarda Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Munzam Aidat

04 Ağustos 2019

Odalarda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat

Üyelerin, odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenmekte olup, kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır.

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, bu ücretin yarısından fazla olamamaktadır.


Munzam Aidat

Odalar tarafından, her yıl için;

  • gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı;
  • tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı;

üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil edilmektedir. Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedir.