Odaların Gelirleri

04 Ağustos 2019

Odaların Gelirleri

Odaların gelirleri şunlardır:

a) Kayıt ücreti
b) Yıllık aidat
c) Munzam aidat
d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler
e) Belge bedelleri
f) Yayın gelirleri
g) Bağış ve yardımlar
h) Para cezaları
ı) İştirakler kârı
j) Gemilerden alınacak ücretler
k) Misil zamları
l) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket kârları ve döviz gelirleri
m) Tarife tasdik ücreti
n) Sair gelirler