Odaların Yetkileri

04 Ağustos 2019

Odalar;           

- taşınır ve taşınmaz mal almaya ve satmaya,
- inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye,
- ödünç para almaya,
- kamulaştırma yapmaya,
- sosyal faaliyetleri destekleme ve özendirmeye,
- bağış ve yardımlarda bulunmaya,
- okul ve derslik yapmaya,
- burs vermeye,
- Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya

yetkilidir.