Odaların Şube ve Temsilcilikleri

04 Ağustos 2019

Odaların Şube ve Temsilcilikleri

İlçenin bulunduğu ilde kurulu oda nev’inden olmak şartıyla;

  • bir ilçede faaliyet gösteren tacir ve/veya sanayici sayısı bini aştığı takdirde ticaret ve sanayi odası şubesi veya ticaret odası şubesi,
  • faaliyet gösteren sanayici sayısı ikiyüzelliyi aştığı takdirde sanayi odası şubesi,
  • faaliyet gösteren deniz taciri sayısı yüzü aştığı takdirde deniz ticaret odası şubesi,

          ilgili oda yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin kararı ile kurulabilmektedir.

Oda şubesi bulunmayan ilçelerde, beldelerde ve endüstri bölgeleri ile organize sanayi bölgelerinde oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararı ile oda temsilciliği kurulabilmektedir.