Odalar

​Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Odaların kuruluş ve işleyişine dair hususlar 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklerde düzenlenmiştir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu;
- Ticaret ve Sanayi Odaları,
- Ticaret Odaları,
- Sanayi Odaları ve
- Deniz Ticaret Odalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Odaların kuruluş ve çalışma alanları, İL SINIRLARIDIR. Aynı kuruluş ve çalışma alanı içinde aynı unvanda başka bir oda kurulması mümkün bulunmamaktadır.