Finlandiya: 2017 Yılı Enerji Tüketimi

09 Ekim 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, Finlandiya'da ve yurtdışındaki Finliler tarafından 2017 yılında kullanılan nihai enerji tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde iki oranında artarak  1.200 petajoule yükseldi.En büyük enerji payı 537 petajoule ile, nihai enerji ürünleri tüketiminin yüzde 43'üne tekabül ettiği için imalat sanayinden kaynaklandı.İmalatta enerji kullanımı yıllık bazda yüzde bir büyüdü.
Hanehalkları, bir önceki yılki gibi 300 petajoule enerji tüketti.Hane halklarının toplam nihai enerji tüketiminin, tüketimdeki payı yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Biyoyakıt kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 403 petajoule yükseldi.Büyüme, biyodizel tüketimi arttıkça biyoyakıt kullanımının iki kattan fazla arttığı kara taşımacılığında özellikle görüldü.Enerji arzında, biyoyakıt ve odun yakıtlarının kullanımı arttıkça, biyoyakıt tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı. 

Elektrik tüketimi, 2016 yılı ile kıyasla 0,2 arttı ve 315 petajoule oldu.Elektrik tüketimi imalat sanayinde yüzde 1,1 oranında arttı.


Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği