Finlandiya Merkez Bankası 2021-2023 Dönemi Ekonomik Tahminini Yayımladı

16 Haziran 2021

Finlandiya Merkez Bankasınca yayımlanan rapora göre; Fin ekonomisi, COVID-19 pandemisi hafiflemeye başladıkça hızlı bir büyüme dönemine girecek olup, önümüzdeki yıllarda ekonomi, özellikle hanehalkı tüketiminin öncülüğünde büyüyecek.
 
Tüketici güveninin yüksek olduğu belirtilen söz konusu raporda, ekonominin 2021 yılında %2,9 ve 2022 yılında ise %3,0 büyümesi, ancak 2023 yılında yaşlanan nüfusun ve zayıf üretkenlik büyümesinin uzun vadeli zorluklarını yansıtarak büyümenin %1,3'e düşeği tahmin edilmektedir.
 
Bununla birlikte, aşı programının ilerlemesiyle pandeminin hafiflemesi beklenmekte olup, küresel ekonomideki ve özellikle Avro bölgesindeki toparlanmanın, Finlandiya'nın ihraç mal ve hizmetlerine olan talebi de artıracağı ve Finlandiya ihracatının hızla toparlanarak 2021 yılında salgın öncesi seviyelere ulaşacağı öngörülmektedir.
 
Çoğu Fin şirketinin pandemiyi nispeten zarar görmeden atlatmasının, olumlu havayı daha da güçlendirdiği belirtilen söz konusu çalışmada, pandemi azaldıkça şirketlerin yeniden yatırım yapmaya başlayacağı, güçlü ekonomik büyümenin, istihdam büyümesinin önünü açacağı ve hizmetler sektörü iyileştikçe büyümenin çok sayıda iş imkanı yaratmasının da beklenebileceği ifade edilmektedir.
 
Öte yandan, COVID-19 krizinin, harcamaları önemli ölçüde artan merkezi ve yerel yönetim üzerinde bir yük oluşturduğu, vergi gelirlerinin düştüğü, artan kamu açığının borçlanarak finanse edildiği belirtilerek, genel devlet borcunun 2021-2023 yıllarında büyümeye devam edeceği ve 2023 yılında genel devlet borcunun GSYİH'ye oranının %73 olacağı tahmin edilmektedir.
 
Kaynak: Finlandiya Merkez Bankası
 
https://www.bofbulletin.fi/en/2021/pandemic-eases-and-economy-begins-to-grow/
 
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği