Finlandiya Maliye Bakanlığı 2021 Yılı Bahar Dönemi Ekonomik Tahminlerini Yayımladı

17 Mayıs 2021
Finlandiya Maliye Bakanlığınca hazırlanan bahar dönemi ekonomik tahminlerine ilişkin çalışma 12 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanmıştır. COVID-19 insidansının, kısıtlamaların, aşıların ve mevsimsel değişimlerinin bir sonucu olarak 2021 yazında düşük bir seviyeye ineceği varsayımına dayanmakta olduğu belirtilen söz konusu çalışmada; Finlandiya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2021 yılında %2,6, 2022 yılında %2,5 ve 2023 yılında %1,5 büyümesi öngörülmekte olup, büyümenin 2021 yılının sonlarına doğru hızlanacağı ve yükselişin 2022 yılında ekonomik büyümeyi de hızlandıracağı tahmin edilmektedir.
 
Bahsekonu çalışmada, 2021 yılının baharında yeni vakalardaki önemli artışın ekonomik faaliyetlere gölge düşürmeye devam edeceğinden bahisle, ekonominin 2021 yılının sonuna kadar COVID-19 salgınından tam olarak kurtulamayacağı, hizmetlere yönelik iç talebin zayıf kalmaya devam edeceği ve Finlandiya'nın ihracatının salgının devam etmesinden etkileneceği belirtilerek, ekonominin ancak salgının kontrol altında olduğu kabul edildiğinde normale döneceği ifade edilmektedir.
 
COVID-19 salgını ile mücadele kapsamındaki destek tedbirleri sona ereceği ve ekonomi toparlanacağı için genel hükümet açığının 2022 yılında keskin bir şekilde daralacağı, ancak genel hükümet açığının devam edeceği, kamu borcunun GSYİH'ye oranının, 2025 yılında mevcut %70 seviyesinden %75'in üzerine çıkacağı da tahmin edilmektedir.

Kaynak: Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayimlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği