Finlandiya Hükümeti Koronavirüs Pandemisinden Etkilenen Bölgeleri Desteklemek İçin React-Eu Fonunun İçeriğini Onayladı

02 Mart 2021
 Finlandiya Hükümeti, devam eden sürdürülebilir büyüme ve istihdam yapısal fonları programının bir parçası olarak 25 Şubat 2021 tarihinde REACT-EU fonunun içeriğini onayladı. Kurtarma fonlarının bölgelere tahsisi 2021 baharında başlayacak olup, bu finansman özellikle dijitalleşme ve yeşil ekonomi açısından KOBİ'leri destekleyecektir.
 
REACT-EU aracı (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), ekonominin ve istihdamın özellikle ağır darbe aldığı bölgelerde koronavirüs pandemisinin neden olduğu hasarın onarılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. REACT-EU finansmanı, yenilenme kapasitesini destekleyen yeşil, dijital ekonomik iyileşmenin temellerini atacaktır. Finansman, KOBİ'leri, Ar-Ge'yi, dijital becerileri ve işletmelerde ve personelinde değişim için kapasite geliştirilmesini destekleyecektir.
 
REACT-EU aracılığıyla sağlanan toplam 295 milyon Avro, 2021–2023 dönemi için ödenecek olup, bu toplam, yaklaşık 169 milyon Avro AB fonundan ve 126 milyon Avro ulusal ortak fondan oluşmaktadır.
 
Bu finansman Ekonomik Kalkınma, Ulaşım ve Çevre Merkezleri (ELY Merkezleri) ve bölgesel konseyler aracılığıyla ödenecektir.
 
Kaynak: Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı
https://tem.fi/en/-/react-eu-instrument-to-support-regions-affected-by-the-coronavirus-pandemic
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği