Finlandiya’da E-Ticarette Katma Değer Vergisi Uygulamasında Değişikliklik Yapmak Üzere Hükümet Teklifi Sunuldu

26 Şubat 2021

Finlandiya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Şubat 2021 tarihinde sunulan AB düzenlemelerine uyum amacıyla yapılan değişiklik teklifi ile ithal edilen küçük online satın alımların vergi muafiyetinin kaldırılacağı,  AB dışından ithal edilen 22 Avro veya daha düşük değerdeki gönderiler için de katma değer vergisi (KDV) tahsil edileceği, AB içindeki uzaktan satışlarda da değişiklikler yapılacağı, bu değişiklik önerisi ile KDV ile ilgili olarak şirketler üzerindeki idari yükün de azaltılacağı ifade edilmiştir.
 
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; AB dışından yapılan ithalatta, değeri 22 Avro veya daha düşük olan gönderiler için KDV alınmazken, AB içinde yapılan küçük alımlar için KDV tahsil edilmekte olduğu, AB dışından yapılan gönderilerin vergi muafiyetinin, rekabet koşullarını eşit hale getirerek AB'de yerleşik şirketlerin rekabet durumunu iyileştirecek olan değişiklikle kaldırılacağı belirtilmiştir.
 
(Kaynak: Finlandiya Maliye Bakanlığı- https://vm.fi/en/-/changes-to-value-added-taxation-in-e-commerce)
 Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği