Finlandiya: Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2019 Yılında Güçlü Şekilde Arttı

30 Eylül 2020

2019 yılında yurtdışından Finlandiya'ya doğrudan yabancı yatırımların değeri 62.9 milyar Avro'dan 76,4 milyar Avro'ya yükseldi. Mali işlemler olarak Finlandiya'ya net 10.1 milyar Avro değerinde yatırım yapıldı. Yatırımların 8.0 milyar Avroluk kısmı borç temelli kalemlerden oluştu. Finlandiya'ya sermaye doğrudan yabancı  yatırımcılardan ağırlıklı olarak kredi şeklinde giriş oldu.

Finlandiya'dan yurtdışına yapılan doğrudan yatırımların değeri 112,5 milyar Avro'dan 130,4 milyar Avro'ya yükseldi. Büyümenin büyük bölümü 13,8 milyar Avro'luk kıymet değişiklikleri ve 3,8 milyar Avro'luk yeniden yatırım kazançları ile açıklandı. Mali işlem olarak yurtdışındaki yatırımlar sadece 0,6 milyar Avro olarak gerçekleşti.

Ülke grubu bazında incelendiğinde, Finlandiya'ya yapılan yatırımlar, 2019 sonunda yatırım stokunun birleşik payı yüzde 82 olan AB bölgesinden geldi. Finlandiya'nın içe dönük DYY stoku içinde Avro bölgesinin payı yüzde 45 oldu.

Buna bağlı olarak, Finlandiya'nın yurtdışına yaptığı doğrudan yatırımlar çoğunlukla AB (% 80) ve Avro bölgesi ülkelerine (% 51) gerçekleşti.

2019 yılında, Finlandiya'nın doğrudan yabancı yatırımlardan elde ettiği getiri toplamı 12,2 milyar Avro'yu buldu. Yabancı yatırımcılar tarafından Finlandiya'ya yapılan doğrudan yatırımlardan elde edilen toplam 7,4 milyar Avro'luk getiri de tarihsel olarak yüksek seviyedeydi. Söz konusu gelir Finlandiya'nın cari hesabının birincil gelir kalemine kaydedildi ve Finlandiya'nın cari hesabı üzerindeki net etkisi 2019 yılında 4,8 milyar Avro oldu.

Kaynak: Fnlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği