Finlandiya: En Büyük Çiftlikler Güneybatı Finlandiya ve Uusimaa Bölgelerinde Yer Aldı

27 Nisan 2020

Finlandiya Ulusal Kaynaklar Enstitüsü, Luke tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede 2019 yılında faaliyet gösteren
tarım ve bahçecilik işletme sayısı 46.800 adet oldu. Çiftlik sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 800 adet azaldı.
 100 hektarın üzerindeki büyük çiftliklerin sayısı artarken, 100 hektarın altındaki çiftliklerin sayısı ya
tüm alan büyüklüğü kategorilerinde azaldı ya da değişmeden kaldı.

Ortalama çiftlik büyüklüğünün 60 hektar olduğu en büyük tarla alanlarına sahip çiftlikler, Güneybatı Finlandiya'da
yer aldı. Ortalama arazi alanı Uusimaa'da 59 hektar, Kuzey Ostrobothnia'da 58 hektardır. En küçük çiftlikler,
ortalama tarla alanının 32 hektar olduğu Güney Savonya bölgesinde yer aldı. Laponya'da
ortalama çiftlik büyüklüğü alanı 34 hektardı.
Finlandiya'nın tamamında, 2019 yılında ortalama çiftlik büyüklüğü 49 hektar oldu.

Ülkedeki çiftlikler ürün yelpazesini genişletti. Diğer bitkisel üretim tüm çiftliklerin yüzde 34'ünde birincil üretim
hattı iken tahıl üretimi tüm çiftliklerin yüzde 32'sinde birincil üretim hattıydı. Sera üretimi ve bahçecilik ürünlerinin
üretimi, tüm çiftliklerin yüzde dördünde birincil üretim hattıydı. 2019 yılında yaklaşık 33.000 çiftlikteki
birincil üretim hattı gerçekleştirildi.

Yerel hayvan çiftlikleri tüm çifliklerin yüzde 26'sında birincil üretim hattı oldu. Kalan yüzde dörtlük bölümde ise
 net birincil üretim hattına sahip olmayan karışık çiftliklerden oluştu. 2019'da yaklaşık 12.000
çiftlik, birincil üretim hattı olarak yerel hayvan çiftçiliğine sahipti.

Sığır yetiştiriciliği, tüm çiftliklerin yaklaşık yüzde 20'sinde birincil üretim hattıydı. Tüm sığır çiftliklerinin
yarısından fazlasını süt çiftlikleri oluşturdu. Koyun, keçi veya at çiftçiliği, tüm çiftliklerin yüzde dördünde birincil
üretim hattıydı. Domuz yetiştiriciliği ve tavukçuluk tüm çiftliklerin sadece yüzde birindeki birincil üretim hatını oluşturdu.


Kaynak:Finlandiya Ulusal Kaynaklar Enstitüsü, Luke
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği