Finlandiya: Finlilerin Tasarrufları

11 Ocak 2019

Finlandiya Merkez Bankası ekonomistince yapılan belirlemeye göre,Finlandiya diğer Kuzey ülkelerinin aksine 2010 yılından bu yana tasarruf oranlarında bir düşüş trendi gözlenmektedir. 2017 yılında Finlandiya'nın emekli haklarındaki değişikliklere göre ayarlanmış tasarruf oranı dört Kuzey ülkesinin en düşüğü olarak (%-1,0)
gerçekleşmiştir.

Ülkedeki bu düşüş eğilimi, 2010-2017 yıllarında hanehalkının harcanabilir gelire göre birikmiş olan borç  miktarlarının artmasından kaynaklanmaktadır.

Ancak hane halkları aynı hızla maddi duran varlık tasarrufu yapamamışlardır.Böylece son yıllarda, hane halkları imkanlarının ötesinde yaşamış, hane halkı tüketim harcaması harcanabilir gelir miktarını aşmış ve hanehalklarının artan tüketim hacimlerini, varlıklarını satarak ya da düşük faiz oranlarıyla desteklenen kredi alarak finanse etmelerine
zorlamıştır.

Kaynak:Finlandiya Merkez Bankası
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği