Finlandiya: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Bir Önceki Çeyreğe Kıyasla %3,3 Oranında Arttı

27 Kasım 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre; ülkenin gayri safi milli hasılası 2020 yılı Temmuz-Ekim ayları arasında bir önceki yılın söz konusu aylarına kıyasla yıllık olarak %3,3 oranında arttı. Çalışma gününe göre ayarlanmış GSYİH %2,7 oranında düştü.

Revize edilmiş verilere göre, GSYİH, Nisan-Haziran ayları arasında bir önceki çeyreğe kıyasla %3,9 oranında azalarınken bir önceki yılın söz konusu dönemine kıyasla ise %6,2 oranında azaldı.

2020 yılı üçüncü döneminde ihracat hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla %2,6 oranında arttı, ancak bir önceki yılın söz konusu dönenemine kıyasla %12,7 oranında azaldı. İthalat bir önceki çeyreğe kıyasla %4,7 oranında artarken bir önceki yılın söz konusu dönemine kıyasla %9,8 oranında azaldı.

Üçüncü çeyrekte özel tüketim hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla %2,9 oranında artarken bir önceki yılın söz konusu dönemine kıyasla ise %3,6 oranında azaldı.

Üçüncü çeyrekte, brüt sabit sermaye oluşumu veya yatırımlar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,0 oranında azaldı.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği