Finlandiya: Haziran Ayında Cari Açık Yaşandı

17 Ağustos 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, Haziran ayında cari açık yaşandı. Ödemeler dengesi bakımından ihracat mallarının değeri bir yıl öncesinin söz konusu ayına kıyasla %7 oranında düştü. Finlandiya'ya yurt dışından net sermaye girişi yaşandı.

Cari işlemler hesabı Haziran ayında 0,4 milyar Avro açık verdi. Cari hesabın 12 aylık hareketli toplamı dengeliydi.

Cari işlemler hesabının alt kalemlerinden ödemeler dengesi mal hesabı fazla vererek 0,3 milyar Avro oldu. Ödemeler dengesi bakımından ithalat malları değeri 4,5 milyar Avro oldu ve bir yıl öncesine kıyasla %10 oranında düştü. Hizmetler ihracatı 2,0 milyar Avro oldu, hizmetler ithalatı ise 2,2 milyar Avro oldu. Hizmet hesabı bu nedenle açık verdi.

Faizler ve temettüler gibi yatırım gelirlerini içeren birincil gelir hesabı 0,3 milyar Avro açık verdi.İkincil gelir hesabı 0,2 milyar Avro açık verdi.

Haziran ayında, Finlandiya'ya net sermaye girişi 2,9 milyar Avro olarak gerçekleşti. Finans hesabının alt kalemlerinden, net sermaye girişi büyük ölçüde diğer yatırımlar şeklinde gerçekleşti, 3,2 milyar Avro oldu. Net sermaye çıkışı 1,7 milyar Avro ile esas olarak doğrudan yatırım şeklinde gerçekleşti.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği