Finlandiya: Hizmet Sektörü Üretim ve Cirosu Mart Ayında Düşüş Gösterdi

15 Mayıs 2020

Çalışma gününe göre ayarlanmış hizmet sektörü üretimi Mart 2020 tarihinde yıllık bazda %6,2 oranında düşüş gösterdi.
Fiyat etkisinden arındırılmış hizmetler girdisi yani hacmi %5,0 oranında düştü. Şubat 2020 tarihinde ise, üretim
%1,8 oranında artarken, hizmetler girdisi ise %1,2 oranında arttı. Korono virüs salgını sebebiyle yaşanan olağan üstü
durum sebebiyle bazı hizmet sanayilerinin gelişimi etkilendi.

Mart 2020 tarihinde temel hizmet sanayileri arasında en zayıf gelişme, konaklama, gıda hizmet aktiviteleri görüldü.
Çalışma gününe göre ayarlanmış girdi Mart ayında yıllık bazda %35,4 oranında düştü. Söz konusu dönemde sektör hacimlerinde
ise %35.5 oranında düşüş yaşandı. Sanat, eylence rekreasyon sektörlerinde iş gününe göre düzeltilmiş ciro Mart
2019'a kıyasla yüzde 24,1 oranında azaldı.

Mart ayında yıllık bazda çalışma gününe göre ayarlanmış ulaştırma, depolama faaliyetleri hizmet sektörleri girdilerinde
ise %12,5 oranında düşüş görüldü.  

Ana hizmet endüstrileri arasında, idari ve destek hizmet faaliyetleri de azaldı, iş gününe göre düzeltilmiş ciro
 2019 yılı Mart ayına kıyasla 2020 yılı Mart ayında yüzde 3,7 düştü ve aynı zamanda hacim yüzde 2,4 azaldı.
Diğer hizmet faaliyetlerindeki iş gününe göre
düzeltilmiş ciro bir önceki yılın Mart ayına göre yüzde 7,0 azaldı.

Başlıca hizmet endüstrileri arasında 2020 Mart'ında bilgi ve iletişim faaliyetleri, gayrimenkul faaliyetleri ve profesyonel,
bilimsel ve teknik faaliyetlerde olumlu gelişme sağlandı. İş gününe göre düzeltilmiş ciro ve bilgi ve iletişim faaliyetleri
sektörü hacmi Mart 2019'a kıyasla 2020 yılı Mart ayında yüzde 2,6 arttı.

Gayrimenkul faaliyetlerinde, iş gününe göre ayarlanan ciro yüzde 2,5 oranında büyürken, hacim yüzde 1,9 oranında arttı.
Buna karşılık, profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetlerin hacmi cirodan daha hızlı büyüdü, on iki ay önce Mart
ayında yüzde 2,9 oranında artarken, iş gününe göre düzeltilmiş sektör cirosu da bu dönemde yüzde 2,3 oranında büyüdü.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği