Finlandiya: Hizmetlerdeki Ciro ve Üretim Temmuz Ayında Düştü

14 Eylül 2020

Çalışma gününe göre ayarlı hizmetler cirosu 2020 Temmuz ayında bir yıl öncesinin söz konusu ayına kıyasla %11,5 oranında düştü. Fiyatların etkisinin ortadan kaldırıldığı hizmet üretimi veya hacmi aynı dönemde yüzde 8,9 oranında düştü. Bu yılın Haziran ayında ciro %12,3 oranında düşerken hacim de 59,6 oranında daraldı. Koronavirüsün neden olduğu istisnai durum hizmet sektörlerinin gelişmesinde etkili oldu. Temmuz 2020'de gelişimi en zayıf gerçekleşen temel hizmet sanayileri arasında; sanat, eğlence ve rekreasyon hizmetleri olurken, iş gününe göre ayarlanmış ciroları bir önceki yılın Temmuz ayına göre yüzde 25,2 oranında düştü. En büyük hizmet sektörü olan nakliye ve depolama faaliyetlerinin iş gününe göre ayarlı cirosu Temmuz
 2019'a göre yüzde 25,0 azaldı. Aynı zamanda sektör hacmi yüzde 21,9 oranında düştü.

Konaklama ve gıda hizmetleri faaliyetlerinin iş gününe göre ayarlanmış ciroları Temmuz 2020 tarihinde bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla %18,3 oranında düşerken, hacimleri ise söz konusu dönemde %17,8 oranından düştü. Ciro, idari ve destek hizmetleri faaliyetlerinde Temmuz 2019'a göre yüzde 13.0 arttı. Söz konusu dönemde sektör hacmi de yüzde 9,9 oranında düştü.

Temel hizmet sanayileri arasında; diğer hizmet faaliyetlerinde (%-4,9) ve profösyönel, bilimsel ve teknik faaliyetlerinde (%-2,7) düşüş yaşandı.

2020 yılı Temmuz ayında bilim ve iletişim faaliyetleri ciroları bir önceki yılın söz konusu dönemi ile aynı gerçekleşirken, sanayi hacimleri ise %1,6 oranında arttı.  

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan Helsinki Ticaret Müşavirliği