Finlandiya: İhracat Ağustos Ayında %15 Oranında Düştü

08 Ekim 2020

Finlandiya Gümrükleri tarafından 7 Ekim tarihinde basına açıklanan uluslararası mal ticareti ön istatistiklerine göre; Finlandiya ihracatının yıllık değeri %14,8 oranında azalırken, ithalatının değeri ise %14,4 oranında düşüş gösterdi.

Ağustos ayında Finlandiya ihracatının değeri 4,3 milyar Avro oldu ve ithalatının değeri ise 4,6 milyar Avro olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos ayları arasında toplam ihracat değeri yıllık bazda %16,4 oranında azalırken, ithalatın değeri ise %12,3 oranında azaldı.

Ticaret dengesi Ağustos ayında 245 milyon Avro açık verdi. Ocak-Ağustos ayları arasında ticaret dengesi 2,4 milyar Avro açık verdi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ticaret dengesi 264 milyon açık vermiş, Ocak-Ağustos ayları arasında ise 771 milyar Avro açık yaşanmıştı.

Ağustos ayında AB ülkelerine yapılan ihracat %14,3 oranında azalırken, AB dışı ülkelere yapılan ihracat %15,4 oranında azaldı.

Ağustos ayında AB ülkelerinden yapılan ithalat %11,8 oranında azalırken, AB dışı ülkelerden yapılan ithalat ise %17,7 oranında azaldı. Yıl başından itibaren AB ülkelerine ihracat %16 oranında azalırken, AB dışı ülkelerine ise %16,8 oranında azaldı.

Söz konusu dönemde AB ülkeleirnden ithalat %10,6 oranında ve diğer ülkelerden ise %14,6 oranında düşüş göstedi.

Kaynak: Daily Finland
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği