Finlandiya: İmalat Sanayi Üretimi Eylül Ayında Yıllık Olarak %3,9 Oranında Arttı

14 Kasım 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerini göre Eylül ayında, sanayi üretimi bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla %3,9 oranında artış gösterdi. Ana sanayiler arasında çalışma gününe göre ayarlanmış en büyük sanayi üretimi artışı %17,7'lik artışla elektrik ve elektronik ürünlerde ve ikinci en yüksek artış ise %13,3 ile madencilik hizmetlerinde görüldü.
İmalattaki mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi Eylül ayında, Ağustos ayına göre yüzde 1,9 oranında arttı.

Temel sanayiler arasında metal sanayi üretimi %6,2 ve kimya sanayi üretimi ise %4,3 oldu. Sanayi üretiminin en çok düşüş gösterdiği sanayi dalı ise orman sanayi oldu ve bir önceki yıla kıyasla %6,8 oranında düşüş yaşadı.

İhracat sanayi üretimi bir yıl öncesine kıyasla en fazla madencilik ve taşaocağı sanayinde (%56,4) ve elektrik ve elektronik sanayinde (%030,2) görüldü.
Tekstil, giyim ve deri endüstrisinin ihracat sanayi üretimi Ağustos ayında yüzde 15,2 oranında büyüdü.

 Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği