Finlandiya: İşsiz İşarayanların Sayısı Haziran Ayında Yükseldi

22 Temmuz 2020

Finlandiya İstihdam ve Gelişim Ofisleri'nce Haziran ayında kayda geçen işşiz iş arayan sayısı 416,900 adet oldu ve
bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla 162,700 adet artış yaşandı. Söz konusu rakamda bir önceki aya kıyasla
ise 15,800 adetlik düşüş görüldü. İşsiz iş arayanların sayısında aynı zamanda işten çıkarılanların rakamları da
yer aldı.

Haziran ayında geçici süreli işten çıkarılanların sayısı 137,600 adet oldu ve söz konusu rakamda yıllık bazda 122,800
adet artış yaşandı. Tamamiyle işten çıkarılanların sayısı ise 117 000 kişi olurken söz konusu rakamda geçtiğimiz
yılın Haziran ayına kıyasla ise 107 400 kişilik artış görüldü.

Uzun süreli işsizlerin (bir yıldan fazla süreli) sayısı 75.200 kişi oldu ve 11,400 kişilik artış yaşandı.
50 yaş üstü işsiz sayısı 134,600 oldu ve söz konusu rakamda yıllık olarak 45,100 adet artış yaşandı.

Haziran ayında 25 yaş altı işsizlerin sayısı 58,900 adet oldu ve bir yıl öncesinin aynı ayına kıyasla 23,600 adet
artış yaşandı. İşsiz gençlerin %60,7'si üç ay içerisinde iş buldu.

Haziran ayında İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Ofislerine bildirilen yeni işlerin sayısı 47.700 oldu ve bir önceki yılın
Haziran ayına kıyasla 4.800 düşüş kaydetti. Toplamda, İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Ofisleri'nde doldurulmamış
 boş iş pozisyonu sayısı Haziran ayında bir önceki yıla göre 17.000 azalış göstererek 93.000 olarak gerçekleşti.

Finlandiya İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan İşgücü Anketi'ne göre, Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir
önceki yıla göre 87.000 azaldı. İstihdam oranı, bir önceki yılın Haziran ayına göre % 2,1 puan daha düşerek
% 73,7 oranında gerçekleşti.

Ankete göre, işsizlik rakamı toplamı 223.000 oldu ve bu rakam bir yıl öncesine kıyasla 47.000 adet artış gösterdi.
İşsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla %1,8 oranında yükseldi ve % 7.9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Finlandiya İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği