Finlandiya: Konut Şirketleri ve Ev Sahipleri 2019 Yılında 6,0 Milyar Avroluk Konut Tadilatı Gerçekleştirdi

11 Haziran 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, konut sahipleri ve konut şirketleri tarafından 2019 yılında, 6,0 milyar Avro tutarında konut tadilatı gerçekleştirildi.

Tadilatlara harcanan para, 2018 yılına kıyasla %4,2 oranında düşüş gösterdi. Özellikle müstakil ve bitişik evlerin iç mekanlarına yönelik tadilatlarda bir düşüş yaşandı. 3,0 milyar Avro yarı bitişik ve taraçalı evlerin yenilenmesi için kullanılırken 2,4 milyar Avro apartman binalarının yenilenmesi için, 710 milyon Avro ise bitişik evlerin yenilenme inşaatları için kullanıldı.

Apartman bloklarının tadilatlarının büyük bölümü 1,9 milyar Avrosu ev şirketleri ve 450 milyon Avrosu ise konut sahipleri ve sözleşme ile yapılan tadilatlardan oluştu. Taraçalı ev ve apartman bloklarında, konut şirketleri dış yapıların yenilenmesinden, bina teknolojilerinden, bahçe alanı ve bahçe binalarından ve evlerin iç mekan tadilatlarından sorumlu oldu. Konut sahipleri ise, konutlarındaki nemli alanlardan, mutfak ve yaşam alanları ile ilgili tadilatlardan
sorumlu oldu.

Kat alanına göre tadilat maliyetleri, 2019 yılında apartman bloklarında m² başına 42,5 Avro oldu. Taraçalı evler için söz konusu rakam m² başına 28.3 Avro olurken, bitişik evler için ise  22.3 Avro oldu.

Konut şirketlerinin yaklaşık yüzde yirmisi önümüzdeki on yıl için planladıkları büyük tadilat planları içerisinde cephe veya çatı onarımı bulunduğunu belirttiler. Yüzde 18'i avlu alanlarında tadilat işleri planladıklarını, %16'sı su tesisatı işleri ve %14'ü ise kanazlisyon sistemi tadilatı planladıklarını belirttiler.

Devlet sübvansiyonlu kiralık konut şirketlerinin tadilat giderleri 2019 yılında 448 milyon Avro olurken bir önceki yıl ise 446 milyon Avro olarak gerçekleşti.

Kaynak: Fnlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği