Finlandiya: Korona Krizi, Fin Ekonomisini Beklenenden Daha Kötü Şekilde Etkiledi

31 Ağustos 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi ön verilerine göre, Korona krizi ve virüsün yayılmasının önlenmesi için hayata geçirilen önlemlerin Fin ekonomisini öngörülenden daha fazla etkilediği ortaya çıktı.

Finlandiya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası, 2020 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda %6,4 oranında azalırken birinci çeyreğe kıyasla ise %4,5 oranında düştü.

Finlandiya İstatistik Ofisince yapılan bir önceki tahminde, Nisan-Haziran ayları arasında Fin ekonomisinin %5 oranında düşmesi ve bir önceki çeyreğe kıyasla ise %3 oranında azalması bekleniyordu.

Ön veriler, koronavirüs krizinin neden olduğu mevcut durgunluğun istisnai doğasını yansıttı. Örneğin, özel tüketim, Fin ihracat saanayinde yaşanan herhangi durgunluk durumunda genellikle Finlandiya ekonomisini ayakta tutmaktaydı ancak korona krizi süresince tüketim yıllık bazda yüzde 11 oranında düştü.

Hizmet sektörü ihracatı %28 oranında düşüşle, krizden özellikle etkilendi. Mal ihracatı ise geçtiğimiz yılla kıyasla %4 oranında düştü.

Pellervo Economik Araştırmalar yetkilisi Janne Huovari, konu ile ilgili attığı tweette; yatırımların Finlandiya'nın GSYİH'sindeki düşüşü nispeten frenlediğini açıkladı. Yatırımlardaki düşüşün Finlandiya'da yalnızca %1 oranında yaşandığını diğer birçok ülkede bu oranın çok daha fazla olduğunu belirtirken bunu sebebinin de kısıtlayıcı tedbirlerin inşaat sektörünü engelmesinden kaynaklandığına dikkat çekti.

Huovari, Finlandiya'daki yatırımlardaki düşüşün ekonomiye yapacağı etkinin daha sonra kendisini göstermesini beklediğini belirtti. Son rakamlara rağmen Finlandiya ekonomisinin, diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla koronavirüs baharındandaha az hasarla çıkmış olduğu yorumu yapıldı. Örneğin Almanya'da GSYİH, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 11'den fazla düşerken, güney Avrupa ülkelerinde turizmdeki rakamlarındaki azalma daha da keskin düşüşlere yol açtı.

Buna rağmen sonbahar başlangıcında Fin ekonomisi için hali hazırda zoruklar bulunduğu yorumu yapıldı. İmalat sanayiinde yeni siparişler Ocak ayından Haziran ayına kadar yıllık bazda yüzde ondan fazla düştü ve bu rakamın, sonuç olarak ihracattaki düşüşe yansıyacağı belirtildi.

UPM şirketinin, Finlandiya'nın Jämsä kentindeki Kaipola kağıt fabrikasını kapatma planının, ihracatı daha da olumsuz etkileyeceği yorumu yapıldı.

Kaynak: Finlandiya Ulusal Haber Ajansı
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği