Finlandiya: Temmuz Ayında 387,500 Adet İşsiz Kayıtlara Geçti

25 Ağustos 2020

Finlandiya İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Ofisleri, Temmuz ayında kayda geçen işsiz sayısını 387,500 adet olarak açıkladı. Söz konusu rakamda bir yıl öncesine kıyasla 118,500 adet azalma yaşandı. İşsiz, işarayanların sayısı bir önceki aya kıyasla
29,400 adet azaldı.

Temmuz ayında işten çıkarılanların sayısı tüm ülkede 100,000 adet olurken bir yıl öncesinin aynı ayına kıyasla 83,900 adet artış yaşandı.

Uzun süreli işsizlik (bir yıl süresi ile aralıksız işsiz olanlar) 77,700 kşi oldu ve bir yıl öncesine kıyasla 12,600 adet artış yaşadı. 50 yaş üstü işsizler 125,700 kişi oldu ve bir yıl öncesine kıyasla 32,200 adetlik artış gösterdi.

Temmuz ayında 25 yaş altı işsiz sayısı 54,000 kişi oldu ve bir yıl öncesi ile kıyasla 17,300 kişilik artış yaşadı.

Yeni açılan iş pozisyonaları Temmuz ayında 46,300 adet oldu ve yıllık olarak 6,300 adet daha az yeni pozisyon açıldı. 

Finlandiya İstatistik Ofisi İşgücü Anketi verilerine göre ise istihdam edilen kişi sayısı Temmuz ayında 50,000 adet oldu ve yıllık bazda düşüş yaşadı. İstihdam oranı %73.2 oldu ve bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla %1,3 oranında azaldı.

İşsiz sayısı ise Temmuz ayında 216,000 olurken bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla 47,000 kişi artış yaşandı. Ülke işsiz sayısı %7,7 oldu bir önceki yıla kıyasla %1,7 oranında artış gösterdi. 

İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Ofislerinin verileri işsizler için tutulan kayıt bilgilerine dayanılarak derlenirken,  Finlandiya İstatistik Ofisi İşgücü Anketi sonuçları ise örneklemeye dayanarak açıklandı.

Kaynak: Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği