Finlandiya: Temmuz Ayında Cari İşlemler Hesabı Açık Verdi

14 Eylül 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, Temmuz ayında cari hesap açık verdi. Mal ihracatının ödemeler dengesi cinsinden değeri on iki ay öncesine göre yüzde 9 azaldı.

Cari işlemler hesabı Temmuz ayında 0,1 milyar Avro açık verdi. Cari hesabın 12 aylık hareketli toplamı  0,2 milyar Avro açık vermiş oldu.

Cari işlemler hesabının alt kalemlerinden, ödeme dengesi bakımından mal hesabı dengeli gerçekleşti. Ödemeler dengesi bazında mal ithalatının değeri bir önceki yıla göre yüzde 11 gerileyerek 4,6 milyar Avro olarak gerçekleşti.

Hizmet ihracatı 1,9 milyar Avro ve hizmet ithalatı 2,2 milyar Avro olarak gerçekleşti. Hizmet hesabı bu nedenle açık verdi.

Birincil gelir hesabı 0.5 milyar Avro fazla verdi. Birincil gelir hesabı, faizler ve temettüler gibi yatırım gelirlerini içermektedir. İkincil gelir hesabı 0,2 milyar Avro açık verdi.

Temmuz ayında, Finlandiya'ya net sermaye girişi 2,2 milyar Avro olarak gerçekleşti. Finans hesabının alt kalemlerinden net sermaye girişi çoğunlukla portföy yatırımları biçiminde oldu ve 2,0 milyar Avro olarak gerçekleşti. Net sermaye çıkışı esas olarak finansal türevler biçiminde gerçekleşti ve 1,0 milyar Avro oldu.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan Helsinki Ticaret Müşavirliği