Finlandiya: Ticaret Dengesi Mayıs 2020 Tarihinde 294 Milyon Avro Açık Verdi

03 Ağustos 2020

Finlandiya Gümrük İdaresi tarafından sağlanan uluslararası mal ticaret istatistikleri verisine göre, ticaret dengesi 2020 yılı Mayıs ayında 294 milyon Avro açık verdi.

2019 yılında ticaret dengesi 20 milyon Avro açık vermişti. Ocak-Mayıs 2020 tarihleri arasında ticaret dengesi 1,5 milyar Avro oldu. Bir önceki yıl söz konusu zaman aralığında ticaret dengesi 86 milyon Avro olmuştu.

Finlandiya mal ihracatı değeri 2019 yılı Mayıs ayı ile kıyasla %31 oranında düşüş yaşadı ve 4 milyar Avro oldu. İhracat hacmi %25,6 oranında düştü. İhracat fiyatları yıllık bazda %6,4 oranında azaldı.

Mayıs 2020 tarihinde ithalat değeri yıllık olarak %26,2 oranında düşerek, 4,3 milyar Avro oldu. İthalat değeri, bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla %23,0 oranında düştü.

Ocak-Mayıs döneminde, ihracatın toplam değerinde yüzde 17,8 oranında, ithalat değerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında düşüş görüldü.

Mayıs 2020 tarihinde, makine ve ulaşım ekipmanları ihracatı %35,1 oranında, orman sanayi ürünleri %23,6 oranında, metal ve metal ürünleri ihracatı %36,7 oranında, kimya ve kimya ürünleri ihracatı %17,9 oranında, gıda ihracatı %8,5 oranında, alet ve cihaz ihracatı ise %37,1 oranında azaldı. Petrol ürünleri ihracatı değeri ise %52,9 oranında düşüş gösterdi.

Mayıs ayında sanayi malzemeleri ithalatı yüzde 16,7, sermaye malı ithalatı yüzde 21,5 azaldı. Mayıs ayında yakıt ve madeni yağ ithalatı yüzde 54,8, nakliye teçhizatı ve parça ithalatı yüzde 54,3, tüketim malı ithalatı yüzde  6,6, gıda ve içecek ithalatı yüzde 16,3 azaldı.

Mayıs ayında AB ülkelerine olan ihracat %31,9 oranında azaldı ve AB dışı ülkelere yapılan ihracat ise %29,9 oranında düştü. AB ülkelerinden ve AB dışı ülkelerden yapılan ithalat %26,2 oranında azaldı.

Mayıs ayında, tüm büyük ticaret ortaklarına yapılan ihracatta düşüş gözlendi. Almanya'ya yapılan ihracat %51,2 oranında azalırken İsveç'e yapılan ihracat %21,3 oranında azaldı. Hollanda'ya yapılan ihracat ise %24,0 oranında düşüş yaşadı.

Çin'den yapılan ithalat %13,4 oranında artarken, diğer belli başlı ticaret ortaklarından yapılan ithalat ise Mayıs ayında düşüş gösterdi. Almanya'dan yapılan ithalat %32,5 oranında azalırken, İsveç'ten yapılan ithalat ise %21,8 oranında düştü.

Ocak-Mayıs ayları arasında AB ülkelerine ihracat %18,2 oranında ve AB dışı ülkelere yapılan ihracat ise %17,3 oranında azaldı. Söz konusu dönemde AB ülkelerinden ithalat %11,6 oranında azalırken, AB dışı ülkelerden yapılan ithalat ise %14,1 oranında azaldı.

Kaynak: Daily Finland
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği