Finlandiya: Toplam Enerji Tüketimi 2020 Yılı Ocak-Mart Döneminde %11 Oranında Azaldı

01 Temmuz 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi ön verilerine göre, 2020 Ocak-Mart aylarında toplam enerji tüketimi 344 petajoule (PJ)
olarak gerçekleşti. Elektrik tüketimi 23 terawatt saat (TWh) oldu ve bir önceki yıla göre yüzde dokuz oranında düşüktü.
Yakıtların enerji kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonları yıllık bazda yüzde 15 azaldı.

Bu yılın sıcak başlangıcı, toplam enerji tüketimindeki düşüşün en önemli nedeniydi. Tüm yakıtların tüketimi yılın ilk
çeyreğinde düştü. Kömür ve doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 23 ve 24 azaldı.

Petrol tüketimi yüzde altı azaldı, bu da özellikle sıvı yakıt satışlarında görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle Mart
ayında yürürlüğe giren trafik kısıtlamaları nedeniyle daha az sıvı yakıt tüketildi. Orman endüstrisi faaliyetlerinin
Ocak ve Şubat ayında durması, odun yakıt tüketiminde yüzde 19'luk düşüşe katkıda bulundu.
Turba tüketimi bir yıl öncesine göre yüzde 23 daha düşük gerçekleşti.

Sıcak havaya ek olarak, elektrik tüketimindeki düşüş imalattaki düşük elektrik tüketiminden de etkilendi. Orman
endüstrisinin durması ve geçenyılın sonunda kapanan kağıt makineleri, imalatta elektrik talebini zayıflattı.

Yağışlı ve rüzgarlı hava yenilenebilir elektrik üretimi için elverişli koşullar yarattı.
Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 54 ve 44 arttı. Ocak ayında
 Finlandiya'da rüzgar enerjisi üretiminde rekor kırıldı.
Ocak ayında Finlandiya'da rüzgar enerjisi üretiminde rekor kırıldı. Ocak ayının ilk haftasında, rüzgar
elektriğinin Finlandiya'nın elektrik üretimindeki payı yüzde 22ye yükseldi.

Yerli hidro ve rüzgar enerjisinin artan üretimi sonucunda, bir önceki yıla göre daha az elektrik ithal edildi.
Net elektrik ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 33 azaldı.

Ocak-Mart aylarında, çeşitli enerji ürünleri Finlandiya'ya bir önceki yıla göre yüzde 22 daha azalarak 2,1 milyar
Avro değerinde ithal edilmiş oldu. Enerji ürünlerinin çoğu ithalat değerinin payı yüzde 60 olan Rusya'dan ithal edildi.
Finlandiya'dan enerji ürünleri ihracatı bir milyar avro olarak gerçekleşti.
 İhracatın değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azaldı.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği