Finlandiya: Tüketici Güveni Mayıs Ayında Hafif Bir İyileşme Gösterdi

27 Mayıs 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, Nisan 2020 tarihinde -13,9 olan tüketici güveni göstergesi seviyesi
Mayıs ayında -7,0 seviyesine yükseldi. Geçtiğimz yıl Mayıs ayında tüketici güveni göstergesi seviyesi -1,8 olarak
gerçekleşmişti. Göstergenin uzun süreli ortalaması -1,7 oldu.

Göstergenin dört bileşeninin tamamı Mayıs ayında bir önceki aya göre iyileşme gösterdi. Ancak Finlandiya
ekonomisine ilişkin beklentilerde hafif bir ilerleme oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla,
tüm bileşenler zayıfladı.

Mayıs ayında, tüketicilerin Finlandiya'nın ekonomik kalkınmasına ilişkin görüşleri halen karamsar gerçekleşti
 ve 2008-2009 yılları arasında tüm zamanların en düşük seviyesine yakındı.


Buna karşılık, tüketicilerin kendi ekonomik durumlarına ve özellikle yakın geleceğe ilişkin değerlendirmeleri
Mayıs ayında uzun vadeli ortalamanın biraz altında
kaldı. Buna ek olarak tüketicilerin, dayanıklı mallara para harcama niyetleri bir ay içinde ortalama seviyelere döndü.

Tüketicilerin Finlandiya'daki işsizlik durumunun gelişmesine ilişkin beklentileri de Mayıs ayında iyileşse de,
halen karamsar seviyedeydi.

Tüketici fiyatlarının gelecekteki büyüme hızına ilişkin tahminler Mayıs ayında değişmedi.
 Nisan ayında olduğu gibi, Mayıs ayında da önemli sayıda hane halkı önümüzdeki 12 ay boyunca
borç almayı ve konut satın almayı düşündüğünü belirtti.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği