Finlandiya: Ulusal Ekonomi Çıktısı Mart Ayında Düştü

18 Mayıs 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, çalışma gününe göre ayarlanmış ulusal ekonomi çıktısı
2020 yılı Mart ayında yıllık bazda %2,7 oranında azaldı. Mevsimsellikten arındırılmış
çıktı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azaldı. Revize edilmiş verilere göre
çalışma gününe göre ayarlanmış çıktı Şubat 2020 tarihinde bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla
%1,2 oranında arttı.

İş gününe göre ayarlı birincil üretim bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde altı azaldı. İkincil üretim
yaklaşık yüzde iki ve hizmetler yaklaşık yüzde üç oranında azaldı  
Mevsimsellikten arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında arttı.
İş gününe göre ayarlı verileri göre GSYİH, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 arttı.
İstihdam edilenlerin bir yıl öncesine göre yüzde 0,6 oranında arttığı tahmin edildi.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği