Finlandiya: Uluslararası Ticaret 2020 Yılı İkinci Çeyreğinde Daraldı

18 Eylül 2020

2020'nin ikinci çeyreğinde, birleşik mal ve hizmet ihracatı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18 azaldı.
Uluslararası ticaret (ihracat ve ithalat) hem mallarda hem de hizmetlerde düşüş gösterdi.

Söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde yüzde yirmi sekiz daha az hizmet ihraç edilirken % 22 oranında daha az
hizmet ithal edildi. Uluslararası ticaretteki görece düşüş, yüzde 12 oranı ile en küçük mal ihracatında yaşandı. Buna
karşılık, mal ithalatı yüzde 20 oranında düştü.

Hizmet ve mal ihracatı, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre toplamda 4 milyar Avro'nun biraz üzerinde düşüş gösterdi.
2019'un ikinci çeyreğinde Finlandiya'dan 15,8 milyar Avro tutarında mal, 7,9 milyar Avro tutarında hizmet ihraç
edildi. 2020 yılının aynı çeyreğinde mal ihracatı değeri 13,8 milyar Avro ve hizmet ihracatı 5,7 milyar Avro oldu.

Böylece, mal ihracatı yüzde 12, hizmet ihracatı yüzde 28 azaldı. Hizmet ihracatı açısından, özellikle seyahat ve
ulaştırma hizmetleri ihracatı zayıf bir şekilde gelişti ve bu iki kalemin değeri toplam 1,3 milyar Avro azaldı.

Böylece, seyahat ve ulaşım ihracatındaki daralmanın toplam hizmet ihracatındaki düşüşe oranı yüzde 59'a kadar çıktı.

Finlandiya'ya ve Finlandiya'dan yurtdışına seyahatler azaldı. Seyahat ihracatı olarak kaydedilen Finlandiya'ya seyahat,
2020'nin ikinci çeyreğinde bir yıl öncesine göre yüzde %87 oranında daha düşük gerçekleşti. Finlandiya'dan yurtdışına
seyahat (seyahat ithalatı) yüzde 93 oranında azaldı. 2019'un ikinci çeyreğinde seyahat ihracatından elde edilen gelir
0,7 milyar Avro olurken, seyahat ithalatının değeri 1,3 milyar Avro oldu.

2020 yılının ikinci çeyreğinde, hem seyahat ihracatı hem de seyahat ithalatı değeri 0,1 milyar Avro'nun biraz altında
kaldı. 2020'nin ilk çeyreğinde hizmet ihracatındaki düşüş, aynı zamanda seyahat ve ulaştırma
 hizmetlerindeki zayıf gelişmeden kaynaklanıyordu ve aynı eğilim son çeyrekte daha da güçlü bir şekilde devam etti.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri (BİT) ihracatında da 0,2 milyar Avro azalma kaydedildi. Ancak, BİT
 ihracatı 2,5 milyar Avro ile hizmet ihracatında en büyük kalem olmaya devam etti. Buna ek olarak, imalat
hizmetleri ihracatının değeri bir yıl önceki 0,5 milyar Avro seviyesinden 0,2 milyar Avro azaldı, bu da yaklaşık üçte
bir oranında bir daralmaya tekabül etti. 2019 yılı, özellikle BİT hizmetlerinin ihracatı için bir büyüme dönemi oldu,
ancak son çeyrekte bu ve diğer hizmet kalemlerinin ihracatı, teknik, ticaretle ilgili ve diğer ticari hizmetlerin ihracatı
dışında bir önceki yıla göre artmadı. Ancak, bu hizmet kaleminde bile büyüme sadece 45 milyon Avro'ya ulaştı.

Hizmet ithalatı da 2020'nin ikinci çeyreğinde düştü ve bu, ihracatta olduğu gibi bu durum seyahat ve ulaşımdaki keskin
düşüşle açıklandı. Bununla birlikte, belirli hizmet kalemlerinin ithalatı 2019 yılının ikinci çeyreğine göre arttı.
Özellikle BİT hizmetlerinin ithalatı 101 milyon Avro veya yüzde 10 oranında arttı. Ayrıca, fikri mülkiyetin
kullanımı ile inşaat ve imalat hizmetleri ithalatına ilişkin ücretler biraz arttı.

Buna karşılık, diğer ticari hizmetlerin ithalatı 175 milyon Avro, yani birlikte ele alındığında diğer hizmet
 kalemlerinin artışından daha fazla azaldı. Özellikle bu kaleme ait araştırma ve geliştirme hizmetleri ithalatı
133 milyon Avro azaldı.

Avrupa'ya ihracatın değeri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 milyar Avro daraldı. Toplam ihracatın değeri
4,2 milyar Avro azaldığı için, Avrupa ihracatındaki düşüşün tüm ihracattaki düşüşe oranı yüzde 79'a kadar yükseldi.

Geçtiğimiz çeyrekte, Avrupa'ya toplam 12,9 milyar Avro mal ve hizmet ihraç edilirken, geçen yıl buna tekabül eden
rakam 16,2 milyar Avro idi.

İhracattaki düşüş özellikle İsveç ve Almanya'da büyük oldu. İsveç'e ihracat, bir yıl önceki 3.0 milyar Avro seviyesinden
 0.4 milyar Avro düşerken, Almanya'ya ihracat 2.1 milyar Avro seviyesinden 0.5 milyar Avro düştü.
Diğer Avrupa ülkelerine ihracat da azaldı. Hem İngiltere'ye hem de Rusya'ya yapılan ihracatın değeri 2019'un ikinci
çeyreğinde 1,1 milyar Avro oldu ve her iki ülke için de ihracattaki düşüş aynı büyüklükte, yani 0,3 milyar Avro oldu.

Almanya'ya hizmet ihracatı yüzde 41 oranında azalırken mal ihracatı ise %16 oranında azaldı. Göreceli
 terimlerle ölçüldüğünde, genel olarak Avrupa'ya hizmet ihracatı söz konusu çeyrekte %32 oranında azaldı. Mal
ihracı ise %15 oranında azaldı.

Avrupa'nın Finlandiya'nın ihracatındaki payı yüzde 66 oldu ve bir önceki yıla göre önemli ölçüde azalmadı.
Amerika'ya yapılan ihracat, bir yıl öncesine göre üçte bir oranında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan
 ihracatın azalması nedeniyle 0,7 milyar Avro azaldı. Bunun çoğu, mal ihracatındaki düşüşten kaynaklanıyor.
2019'un ikinci çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 1,7 milyar Avro
tutarında mal ihraç edilirken, son çeyrekte bu seviye 1 milyar Avro'ya düştü. Buna karşılık, Afrika'ya ihracat azaldı
 ve Asya'ya yapılan ihracat 3,3 milyar Avro seviyesinde kalarak fazla değişmedi.

Asya ülkeleri arasında Çin'e yapılan ihracat, bir yıl öncesine göre yüzde 69'a kadar arttı. Öte yandan 2020 yılının
ikinci çeyreğindeki ihracat seviyesi, yani 1,1 milyar Avro oldu.

Çin'den yapılan ithalat da yüzde 12 arttı ve son çeyrekte 1,6 milyar Avro'ya ulaştı. Çin ile uluslararası ticaretteki
 büyüme, açıkça mal ticaretinden kaynaklandı, çünkü hizmet ihracatı ve ithalatı biraz azaldı. Genel anlamda,
hizmet ihracatı Asya'da, örneğin Japonya ve Güney Kore'de açıkça azaldı.

İhracatta olduğu gibi Avrupa'da da ithalat azaldı. İthalatın değeri bir yıl önce 19,0 milyar Avro iken 14,6 milyar
Avro'ya geriledi. İthalattaki düşüşte, ihracattaki değişikliklerin aksine Rusya'nın ağırlığı daha büyüktü.

Rusya'dan yapılan ithalat, bir önceki yılın çeyreğinde 2,3 milyar Avro seviyesinden yüzde 52'ye kadar düştü.
 Geçen çeyrekte Rusya'dan 1.0 milyar Avro tutarında mal ve 0.1 milyar Avro tutarında hizmet ithal edilirken,
bir yıl önce bu rakamlar 2.0 milyar Avro ve 0.2 milyar Avro idi.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği