Finlandiya:2018 Yılında Gerçekleşen Düşük Tahıl Hasatı, Stokları Boşalttı

13 Eylül 2019


Doğal Kaynaklar Enstitüsü Finlandiya, Luke tarafından basına yapılan açıklamada, 2018 sonbaharından bu yana art arda
iki yıl, Finlandiya düşük tahıl hasadının gerçekleştiği belirtildi.Hasat edilen 2.7 milyon tondan % 60'ı çiftliklerde satıldı. Çiftliklerden satılan tüm tahılların dörtte biri, yani yaklaşık 400.000 ton, ihraç edildi.
Böylece son on yılın en düşük ihracat hacmi gerçekleşti.Tahıl çiftliği stokları, hasat seviyesinin yıllık tüketimden düşük olduğu geçen yıl boşaldı. Ülkede her yıl yaklaşık üç milyar kilo tahıl tüketiliyor.

Finlandiya'da üretilen tahılların çoğu, örneğin 2018 yılı hasadının yüzde 56'sı evcil hayvanlar için yem olarak kullanıldı.Arpa, buğday ve yulaf Finlandiya'daki önemli yem hububatları arasında geliyor.
Yulaf, Finlandiya için önemli bir ihracat maddesi.2018 yulaf hasadının üçte birinden fazlası, yani 300.000 tonu ihraç edildi.Yulaf ihracatı oldukça istikrarlı olmakla birlikte, diğer hububatlar çoğunlukla hasat seviyeleri iç tüketimleri aştığında ihraç edilmektedir.1 Temmuz 2018 ve 30 Haziran 2019 tarihleri arasında, yalnızca yulaf ihracatı seviyesi önemli seviyede gerçekleşti ve toplamda yaklaşık 80.000 ton oldu.

Kaynak:Daily Finland
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği