Finlandiya:Avrupa Sistemik Risk Kurulunca Gelire Göre Azami Hane Halkı Kredisinin Azaltılması Tavsiye Edildi

24 Eylül 2019

Avrupa Sistemik Risk Komisyonu (European Systemic Risk Board) tarafından basına yapılan açıklamada, Finlandiya'da, gelire göre azami hane halkı kredisinin azaltılmasının tavsiye edildiği açıklandı. Finlandiya'da şu anda, konut kredisi verilirken, konut kredisi tutarının teminatın cari değerinin yüzde 85'ini geçmeyeceği kredi tavanı uygulanmakta.
Avrupa Sistemik Risk Komisyonu gelecekte kredinin tavan tanımında teminat olarak yalnızca krediyi güvence altına alan mülkün teminat olarak kabul edilmesini tavsiye etti. Risk Komisyonu ayrıca bir kredinin maksimum vadesinin sınırlandırılması
gerektiğini belirtti. Risk Komisyonu tarafından önerilen sistemde borç / gelir oranı (borç-servis-gelir oranı) bir hanehalkının yıllık gelirine göre ne kadar borç alabileceğini tanımlamalı.Yeni aracın kullanımı için, ulusal mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor.Risk Komisyonu, Finansal Denetim Otoritesi'nin borçluların kredilerinin olumsuz şartlar altında yönetilemediği düşünüldüğü durumda azami borç oranlarını bağlayıcı olmayan bir şekilde halihazırda yeni konut kredilerine uygulayabileceği önerisini yaptı. Kurulun önerileri büyümeye devam eden hanehalkı borçluluğundan kaynaklandı.
Söz konusu artış kısmen konut şirketi kredilerinin kullanımından kaynaklandı.Finlandiya'nın şimdiye kadar adımlar attığı'da belirtildi. Örneğin Finlandiya, borç tavanını sıkılaştırmak için sistemik bir risk tamponu getirdi ve konut kredisine olan ilgiden mahsup etme hakkını kademeli olarak kaldırdı.

Kaynak:Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği