Finlandiya:Balıkçılık Faaliyetleri Hacmi 2018 Yılında 1,9 Milyon Kg Oldu

16 Ekim 2019

Finlandiya Ulusal Kaynaklar Enstitüsü (Luke) tarafından açıklanan bilgiye göre, ülkenin ticari iç sularındaki balık avcılığı 2018 yılında 5,2 milyon kilogramı buldu. Söz konusu rakam 2017'de yakalanan balık miktarından 1,3 milyon kilogram daha düşük gerçekleşti.Toplam avdaki düşüş, esasen ağlarla yakalanan beyaz balık (vendace) hacmindeki azalmadan kaynaklanıyordu. 14,7 milyon Avro değerinde kerevit avı yapılırken söz konusu rakam geçtiğimiz yılki rakamla aynı şekilde gerçekleşti.

Sudak balığı avı bir önceki yıla kıyasla biraz yükseldi ve avı 4,8 milyon Avro değerinde gerçekleşti. Vendace balığı hem hacim hem de değer olarak en önemli iç su balığı olmaya devam etti ve 5,8 milyon Avro değerinde vendace balığı avı gerçekleşti. Kombine olarak, söz konusu bu iki tür ticari iç balık avı toplam balık avı değerinin dörtte üçünü oluşturdu.Avrupa beyaz balığı ise üçüncü en değerli iç su av balığı oldu (0,8 milyon Avro). Çamça balığı avının değeri levrek ve turna balıkları av değerinden daha yüksek gerçekleşti.Alabalık ve somon avının değeri, toplam iç su balık  avcılığının % 0.5'ini oluşturdu.

Kaynak:Daily Finland
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği