Finlandiya:Bilişim Teknoloji Hizmetleri, 2019 Yılının İkinci Çeyreğinde Uluslararası Ticarette Büyümeyi Hızlandırdı

23 Eylül 2019

Hizmet ihracatı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı.Hizmet ithalatı yüzde 7 arttı. Bilişim teknoloji hizmetlerinin ihracatı güçlü bir şekilde büyüdü.Toplamda, BT hizmetleri 2019 yılının ikinci çeyreğinde 2,7 milyar Avro civarındaydı. İthalatta, özellikle diğer ticari hizmetler seıktörü, geçen yılın aynı çeyreğinden itibaren arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018'deki ilgili çeyreğe göre 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 4, ithalat ise yüzde 5 oranında arttı.Mal ihracatı, geçen yılın aynı çeyreğine göre aynı seviyede kaldı. Buna karşılık, mal ithalatı yüzde 4 arttı.

Asya'ya yapılan hizmet ihracatı da güçlüydü. Hizmetler, 1,5 milyar Avro karşılığında Asya'ya ihraç edildi ve büyüme yıllık 0,3 milyar Avro oldu.Amerika'ya yapılan hizmet ihracatı ikinci çeyrekte ılımlı bir artış gösterdi. Hizmetler Amerika'ya bir milyar Avro tutarında ihraç edildi.Amerika, Avrupa ve Asya'dan sonra Finlandiya'nın üçüncü en büyük ihracat ortağıydı. Amerika’nın hizmet ihracatındaki payı 2019’un ikinci çeyreğinde yüzde 14 oldu.

2019 yılının ikinci çeyreğinde, Almanya'ya yapılan ihracat düştü. Buna bağlı olarak, mal ihracatı Avrupa genelinde azaldı. Almanya’nın Finlandiya’nın Avrupa’ya ihracatındaki payı, hem mal hem de hizmetler için yüzde 13 civarındaydı.

Almanya'dan yapılan ithalat da mal ve hizmetler için geçen yılın aynı çeyreğinden itibaren düştü. Ancak ülke tarafından incelendiğinde, çoğu mal Almanya'dan Finlandiya'ya ithal edildi.2019'un ikinci çeyreğinde Almanya'dan yapılan mal ithalatı 2,0 milyar Avro idi.

İsveç’in Finlandiya’nın hizmet ihracatındaki payı, 2019’un ikinci çeyreğinde yüzde 12 ve mal ihracatında yüzde 13 idi.
Böylece İsveç, Finlandiya için en önemli ihracat ülkesi oldu.Hizmet ihracatı bir yıl öncesine göre hafifçe azaldı, ancak İsveç'e yapılan mal ihracatı büyüdü.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği