Finlandiya’da Eylül Ayında İhracat Hacmi ve İhracat Fiyatları Düştü

02 Aralık 2020

Finlandiya Gümrük İdaresi tarafından sağlanan uluslararası mal ticareti istatistiklerine göre, ticaret dengesi Eylül ayında 391 milyon Avro, Ocak-Eylül döneminde 2,8 milyar Avro açık vermiş olup, söz konusu dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık  1,8 milyar Avro daha fazla olmuştur.
 
Finlandiya ihracatının değeri Eylül ayında bir önceki yıla göre %7,8 azalarak 4,9 milyar Avro olarak gerçekleşmiş olup, yıllık ihracat hacmi %2,2, ihracat fiyatları ise %5,1 düşmüştür.
 
İthalatın değeri ise Eylül ayında %4,8 düşüşle 5,3 milyar Avro'ya gerilemiş olup, 2019 yılı Eylül ayına göre ithalat hacmi %0,6 ithalat fiyatları ise %2,6 düşmüştür.
 
Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam ihracat değeri %15,2, ithalat değeri ise %11,3 azalmıştır. Bahse konu dönemde, emtia grubu bazında geçen yılın aynı dönemine göre orman sanayii ürünleri ve metal ürünler ticaretindeki toplam ticaret dengesi fazlasında azalma görülmüştür.
 
İhracat fiyatlarının ithalat fiyatlarından daha fazla düşmesi nedeniyle dış ticaret hadlerinde, Eylül ayında 2019 yılının aynı ayına göre zayıflama görülmüştür.
 
Eylül ayında sermaye malı ihracat değeri yıllık %5, sanayi malzemeleri ihracat değeri ise %7,1 azalmıştır.
 
Akaryakıt ve madeni yağ ihracatının değeri %22,4 azalmış olup, tüketim malları ihracatının değeri %0,2, gıda ve içecek ihracatının değeri %4,1 artmıştır. Ulaşım araçları, aksam ve parçaları ihracatının değeri ise %11,3 azalmıştır.
 
Yiyecek ve içecek ithalatının değeri %0,7, diğer tüketim mallarının ithalatının değeri ise %10,3 artmıştır.
 
Sanayi malzemeleri ithalatının değeri %4, sermaye malları ithalatının değeri %9,1 azalırken, ulaşım ekipmanı ithalatının değeri %11,8 artmıştır. İthalat değerindeki en keskin düşüş yakıtlar ve madeni yağlarda görülmüş olup, Eylül ayında ithalatın değeri geçen yılın aynı ayına göre %32,4 oranında düşmüştür.
 
Eylül ayında AB ülkelerine yapılan ihracat %3,7, AB dışı ülkelere yapılan ihracat ise %12,5 azalmış olup, AB ülkelerinden yapılan ithalat %2,9, AB dışı ülkelerden ise %7,5 azalmıştır.
 
Ocak-Eylül döneminde ise AB ülkelerine yapılan ihracat %14,5, AB dışı ülkelere ise %16,1 azalmış olup, AB ülkelerinden yapılan ithalat %9,5, AB dışı ülkelerden ise %13,8 azalmıştır.
 
 
Kaynak: Finlandiya Gümrük İdaresi
https://tulli.fi/en/-/monthly-statistics-on-the-international-trade-in-goods-september-2020
 
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği