Finlandiya:Eylül Ayında Tüm Ticaret Sektörlerinde Ciro Artışı Yaşandı

13 Kasım 2019
Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, çalışma günlerine göre ayarlanmış toplam ticaret cirosu Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,0 oranında arttı. Gelişim, tüm ticaret sektörlerinde olumlu gerçekleşti. 
Aynı dönemde, iş gününe göre düzeltilmiş fiyatların etkisinin ortadan kalktığı satış hacmi, yüzde 3,5 oranında arttı. Büyüme, cironun ve satış hacimlerinin %10,7 oranında arttığı motorlu araç ticaretinde en güçlü hissedildi.

Eylül ayında iş gününe göre ayarlanmış toptan ticaret cirosu %1 oranında arttı ve satış hacimleri ise bir önceki yıla kıyasla %1,7 oranında artış gösterdi. Perakende ticarette iş gününe göre ayarlanmış ciro, Eylül ayında %3,6 oranında arttı. Perakendecilik endüstrileri arasında en büyük büyüme, mağaza ticaretinde ve günlük tüketim malları ticaretinde gözlendi.Mağaza ticaretinin cirosu bir yıl öncesine göre yüzde 3,7, günlük tüketim mallarının ticareti ise  yüzde 3,5 oranında arttı.Özel mağaza ticaretinde çalışma gününe göre ayarlanmış ciro %2,8 oranında arttı ve satış hacimleri ise %4,7 oranında yükseldi.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği